chráněná dílna

Veškeré zboží je vyráběno v naší 

CHRÁNĚNÉ DÍLNĚ A JEHO ODBĚREM SI MŮŽETE SPLNIT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ A TÍM UŠETŘIT PENÍZE NA ODVODECH VŮČI STÁTU

pokud nezaměstnáváte osoby se změněnou pracovní schopností.